Wat is de SintAnna ProDeo Stichting? 
Halverwege december 2018 is de SintAnna ProDeo Stichting opgericht. De SintAnna ProDeo Stichting is het sociaal-maatschappelijke verlengstuk van de SintAnna, met daarbij de SintAnna als instrument. In de SintAnna kunnen tal van activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd worden. Er is de Marta Hofmann Zaal op de eerste verdieping, er zijn 4 gastenkamers gereed om mensen te ontvangen en er staan 2 gastenapartementen gepland om te worden gebouwd. Al deze ruimten heeft de SintAnna ProDeo ter beschikking om haar doelstellingen te gaan verwezenlijken.

Waarom is er de SintAnna ProDeo?
Inspirerend daarbij is de tekst die we ergens in de wereld zijn tegengekomenIn het kort komt het hierop neer, dat het mooi is als je zelf blij bent en lacht. Maar nog mooier is het, wanneer iemand anders blij is en lacht door jou. 

Wat willen wij met de SintAnna ProDeo?
Door waar wij nu zijn gekomen met de SintAnna, zijn wij zelf blij. Maar middels de SintAnna ProDeo Stichting willen wij gaan trachten, een ander te gaan laten lachen en zich blij te voelen. En dat moet dan voor de ander een ProDeo activiteit zijn. Voor niets. Zonder kosten.

Voor wie is de SintAnna ProDeo?
In de doelstellingen van de stichting staat ruim omschreven voor wie de stichting bedoelt is :

"het organiseren van diverse activiteiten in de SintAnna te Yerseke of haar nabij omgeving
voor eenzamen, kansarmen, zieken, herstellenden en/of minderbedeelden, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
"

Eigenlijk kunnen we er kort over zijn : voor een ieder die het, om welke reden dan ook, zichzelf niet kan veroorloven of er geen energie toe heeft dergelijke activiteiten voor zichzelf te ondernemen. De personen worden niet door de Stichting zelf aangedragen, maar onder andere door de Stichting Opkikker voorgedragen.

Hoe betaalt de SintAnna ProDeo haar activiteiten?
Alle activeiten van de Stichting worden middels donaties gefinancierd.

Wat is het tijdspad dat de SintAnna ProDeo wil doorlopen?
In het eerste kwartaal wordt er in de SintAnna een lift geinstalleerd. Deze lift is het rechtstreekse gevolg van een belangeloze gift van een belgische dame.
 


Als dank heeft de SintAnna haar zaal op de 1e verdieping ter herinnering aan de moeder van de schenker naar haar moeder vernoemd : de Marta Hofmann Zaal op de 1e verdieping.

De lift opent de weg om iedereen, ongeacht haar of zijn mobiliteit en/of beperkingen, op zowel de begane grond, de 1e alsook 2e verdieping te kunnen ontvangen.

De volgende stappen zijn om de 4 kamers elk apart door een privé-persoon of een bedrijf te laten adopteren. In overleg kiest de SintAnna de naam voor de geadopteerde kamer. Het jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag door de adoptant stelt de SintAnna ProDeo in staat haar doelstellingen te verwezenlijken. Bij aanvang van de relatie tussen de SintAnna ProDeo en de adoptant draagt de adoptant tevens bij aan het verwezenlijken van de beide appartementen op de 2e verdieping middels een geldbedrag. De SintAnna investeert haar energie in het bouwen van de appartementen. Zodra deze appartementen gereed zijn, zullen ook zij ter adoptie worden aangeboden en deel gaan uitmaken van hetgeen de SintAnna ProDeo aan kan bieden aan haar doelgroep. Het gereedkomen van de appartementen is voorzien eind 2021.