Home

bestuur
Het bestuur van de SintAnna ProDeo Stichting bestaat uit Meinte Jorritsma (voorzitter) , Maartje Keune (secretaris) en WIlly Dekker (penningmeester)

RSIN
859489589

ANBI status
de Stichting heeft een lopende ANBI status aanvraag bij de belastingdienst

Contactgegevens
Langeville 37
4401 GL
Yerseke - NL
telefoon 0113 61 001
e-mail info@sintanna.com