het gebouw


Het begin
Hieronder een korte samenvatting van het boekje opgesteld door F.J.M. Kösters in 1983 voor het toen 90-jarige bestaan van de Heilige Anna. Kosters heeft het “Registrum Memoriale” gebruikt als leidraad voor zijn verhaal en heeft daarnaast gesprekken gevoerd met de parochianen van de kerk De Sint Anna. Hierin worden o.a. de verschillende pastoors genoemd die de kerk heeft gehad. Ook vind je in het boekje vele namen van mensen die op de één of andere manier verbonden zijn geweest van de Heilige Anna en de aangebouwde pastorie. Er wordt een beschrijving gedaan van de kosten voor de verschillende werkzaamheden aan het gebouw en er is een duidelijke tijdsboog met nauwkeurige jaartallen wanneer gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Op 12 juli 1894 wordt de eerste steen voor de bouw van de Sint Anna gelegd en gewijd. Op 5 december 1894 wordt de inwijding van het nieuwe gebouw gedaan. De architect is  van Genk. De parochie omvat Yerseke en Wemeldinge. Het aantal parochianen bedroeg op dat moment 143. De dichtstbijzijnde andere kerk was in Hansweert, zo’n anderhalf uur lopen (8 km).  Naast de kerk wordt ook een nieuwe pastorie gebouwd die in de 1909 af is. De kerk en pastorie kosten samen f 26.000, een fantastisch laag bedrag voor huidige begrippen, maar voor de kleine parochie, een som die haar meteen noodlijdend maakt. De parochiekerk is toegewijd aan de  Heilige Anna.
De eerste wereldoorlog
Nadat op 1 augustus 1914 de eerste wereldoorlog uitbreekt, komen op 28 augustus de eerste Belgische vluchtelingen in Yerseke aan. In korte tijd stijgt het aantal parochianen van 214 naar 3000 zielen. De Sint Anna blijft dienst doen als kerk, terwijl de kerk in Hansweert dienst doet als slaapruimte. Meulder, de pastoor op dat moment zegt over die tijd:” Het was een rare gewaarwording, dat het Roomse element toen in Yerseke en Wemeldinge overheerste. Zie bekendmaking.
Op 6 november 1921 komt door een storm de toren van de kerk naar beneden. In mei wordt er pas een nieuw torentje opgezet zoals die vandaag de dag nog te zien is. Wel had men toen de hoop het ooit nog te kunnen vervangen door een toren met uurwerk.
De tweede wereldoorlog
In de tweede wereldoorlog moeten de Yersekenaren zelf evacueren en worden diensten elders gegeven. In april 1943 wordt het klokje uit de toren meegenomen door de Duitse bezetters onder protest van pastoor Clarijs. In december 1945, wordt het klokje weer teruggegeven. De kerk heeft weinig schade en in februari 1946 worden er nieuw gebrandschilderde ramen geplaatst die zijn ontworpen door Alex Asperslagh.
In 1970 wordt de parochie van de Heilige Anna te Yerseke, de parochie van Onze lieve vrouwe te Hansweert en het rectoraat Rilland opgeheven en samengevoegd tot één parochie, te weten Oost-Zuid Beveland,
Het kerkgebouw doet nog steeds dienst. Om de week worden er op zaterdagavond erediensten gehouden en op zondagmorgen om de week doopdiensten. Op verzoek kunnen er ook huwelijksinzegeningen en rouwdiensten plaatsvinden.
In 1982 komt de kerk onder inspectie van monumentenwacht, maar het zal geen monument worden.
Op 8 februari 2003 wordt de laatste dienst gehouden.
In 2003 verkoopt het Bisdom Breda de kerk bij inschrijving aan de Middeburgse makelaar de Pagter. Wij kopen in 2004 de kerk van hem. De kerk verandert van bestemming in het nieuwe bestemmingsplan kom Yerseke. De kerk verliest haar maatschappelijke bestemming en krijgt een woon- en bedrijfsbestemming met daarnaast een bestemming voor logies met ontbijt voor 5 kamers.