ProDeo Stichting

ProDeo Stichting

Wat is en beoogt de SintAnna ProDeo Stichting? 
De SintAnna ProDeo Stichting wil mensen een verblijf of activiteit in de de SintAnna aanbieden. Het is bedoeld voor mensen die daarvoor zelf niet de financiële of fysieke mogelijkheden hebben. We hopen dat een verblijf of activiteit mensen een positieve impuls geeft.

Op 17 december 2018 is de SintAnna ProDeo Stichting opgericht. De SintAnna ProDeo Stichting is het sociaal-maatschappelijke verlengstuk van de SintAnna, met daarbij de SintAnna als instrument. In de SintAnna kunnen tal van activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd worden. Er is de Marta Hofmann Zaal op de eerste verdieping, er zijn vier gastenkamers gereed om mensen te ontvangen en er staan twee gastenappartementen gepland om te worden gebouwd. Al deze ruimten heeft de SintAnna ProDeo ter beschikking om haar doelstellingen te gaan verwezenlijken.

Doneren

Waarom is er de SintAnna ProDeo?
Wij putten inspiratie uit de tekst die we ergens in de wereld zijn tegengekomen

In het kort komt het hierop neer, dat het mooi is als je zelf blij bent en lacht. Maar nog mooier is het, wanneer iemand anders blij is en lacht door jou.

Wat willen wij met de SintAnna ProDeo?
Door waar wij nu zijn gekomen met de SintAnna, zijn wij zelf blij. Met de SintAnna ProDeo Stichting willen wij er voor zorgen dat anderen ook lachen en zich blij voelen. Dat moet dan voor de ander ProDeo zijn. Voor niets. Zonder kosten.

Voor wie is de SintAnna ProDeo?
In de doelstellingen van de stichting staat ruim omschreven voor wie de stichting bedoeld is:

het organiseren van diverse activiteiten in de SintAnna te Yerseke of haar nabij omgeving
voor eenzamen, kansarmen, zieken, herstellenden en/of minderbedeelden, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Eigenlijk kunnen we er kort over zijn: voor een ieder die het, om welke reden dan ook, zichzelf niet kan veroorloven of geen energie heeft om dergelijke activiteiten voor zichzelf te ondernemen. De personen worden niet door de Stichting zelf aangedragen, maar kunnen door onafhankelijke derden worden voorgedragen.

Hoe betaalt de SintAnna ProDeo haar activiteiten?
Alle activiteiten van de Stichting worden middels donaties gefinancierd.

Wat is het tijdspad dat de SintAnna ProDeo wil doorlopen?
In het eerste kwartaal van 2019 is er in de SintAnna een lift geinstalleerd. Deze lift is het rechtstreekse gevolg van een belangeloze gift van een belgische dame.

Als dank heeft de SintAnna haar zaal op de eerste verdieping ter herinnering aan de moeder van de schenker naar haar moeder vernoemd: de Marta Hofmann Zaal op de eerste verdieping.

De lift opent de weg om iedereen, ongeacht haar of zijn mobiliteit en/of beperkingen, op zowel de begane grond, de eerste als ook tweede verdieping te kunnen ontvangen.

De volgende stappen zijn om de vier kamers elk apart door een privé-persoon of een bedrijf te laten adopteren. In overleg kiest de SintAnna de naam voor de geadopteerde kamer. Het jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag door de adoptant stelt de SintAnna ProDeo in staat haar doelstellingen te verwezenlijken. Bij aanvang van de relatie tussen de SintAnna ProDeo en de adoptant draagt de adoptant tevens bij aan het verwezenlijken van de beide appartementen op de 2e verdieping middels een geldbedrag. De SintAnna investeert haar energie in het bouwen van de appartementen. Zodra deze appartementen gereed zijn, zullen ook zij ter adoptie worden aangeboden en deel gaan uitmaken van hetgeen de SintAnna ProDeo aan kan bieden aan haar doelgroep. Het gereedkomen van de appartementen is voorzien over enkele jaren.